Sprawozdania

Poniżej zamieszczamy linki do sprawozdań finansowych z działalności Fundacji Kuźnia Kampanierów.

2016

Bilans 2016

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat

2014-2015

Bilans

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat