fbpx

Statut i sprawozdania

Statut Fundacji Kuźnia Kampanierów

 

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji Kuźnia Kampanierów.

2020

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi w wersji xml. Do wizualizacji sprawozdania służy aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe na stronie Ministerstwa Finansów – https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation:

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi

2019

Sprawozdanie do MEN 2019

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi w wersji xml. Do wizualizacji sprawozdania służy aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe na stronie Ministerstwa Finansów – https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation:

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi

2018

Sprawozdanie do MEN 2018

Wprowadzenie

Bilans 2018

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

2017

Sprawozdanie do MEN 2017

Wprowadzenie

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

2016

Sprawozdanie do MEN 2016

Bilans 2016

Rachunek zysków i strat

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

 

2014-2015

Sprawozdanie do MEN 2014

Sprawozdanie do MEN 2015

Bilans

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat