fbpx

Sprawozdania

Poniżej zamieszczamy linki do sprawozdań finansowych z działalności Fundacji Kuźnia Kampanierów.

2017

Wprowadzenie

Bilans 2017

Rachunek zyskow i strat

Informacja dodatkowa

2016

Sprawozdanie do MEN 2016

Bilans 2016

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat

2014-2015

Sprawozdanie do MEN 2014

Sprawozdanie do MEN 2015

Bilans

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat