Kuźnia Kampanierów - logo

Sprawozdania

Statut Fundacji Kuźnia Kampanierów

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji Kuźnia Kampanierów.

2022

Sprawozdanie do MEN 2022

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi w wersji xml. Do wizualizacji sprawozdania służy aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe na stronie Ministerstwa Finansów – https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation:

Sprawozdanie finansowe 2022 z podpisami elektronicznymi

2021

Sprawozdanie do MEN 2021

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi w wersji xml. Do wizualizacji sprawozdania służy aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe na stronie Ministerstwa Finansów – https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation:

Sprawozdanie finansowe 2021 z podpisami elektronicznymi

2020

Sprawozdanie do MEN 2020

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi w wersji xml. Do wizualizacji sprawozdania służy aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe na stronie Ministerstwa Finansów – https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation:

Sprawozdanie finansowe 2020 z podpisami elektronicznymi

2019

Sprawozdanie do MEN 2019

Sprawozdanie finansowe z podpisami elektronicznymi w wersji xml. Do wizualizacji sprawozdania służy aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe na stronie Ministerstwa Finansów – https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation:

Sprawozdanie finansowe 2019 z podpisami elektronicznymi

2018

2017

2016

2015