Kuźnia Kampanierów - logo

Z frontu

Materiał z warsztatu - Lublin 2020.07.31 - Elektrosmog cz. 1.

https://www.youtube.com/watch?v=d8UjH_b64BU

Warsztat "Elektrosmog w pytaniach i odpowiedziach, cz. 1." był częścią kampanii "Ratuj dzieci! Stop elektrosmog" mającej na celu szeroką edukację społeczeństwa na temat promieniowania elektromagnetycznego pod kątem jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Nasz ekspert - Paweł Wypychowski - odpowiadał na różnorodne pytania uczestników - poniżej prezentujemy listę omawianych zagadnień. Koniecznie obejrzyj!

Warsztat odbył się w ramach projektu "Ratuj dzieci! Stop elektrosmog" realizowanego przez Kuźnię Kampanierów dzięki środkom przyznanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (konkurs FIO).

Elektrosmog w pytaniach i odpowiedziach, cz. 1. - warsztat z Pawłem Wypychowskim:

10min:32sek

Jakich podstawowych zasad powinniśmy przestrzegać w domu, aby się maksymalnie chronić przed negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego (PEM)?

32min:40sek

Jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, w szczególności dziecka, ma światło naturalne, a jakie światło sztuczne?

1h:11min:00sek

Jaka jest różnica między terapią elektromagnetyczną stosowaną w medycynie (np. diatermią krótkofalową) a promieniowaniem ze stacji bazowych oddziałującym na nasz organizm?

1h:28min40sek

Co robić w domu, by żyć w jak najzdrowszych warunkach (dostęp naturalnego światła, jedzenie a elektrony, mitochondria, ATP, mitochondrialne DNA). Jaki wpływ promieniowanie elektromagnetyczne ma na rozwój dzieci oraz płodu w łonie matki?

1h:54min:23sek

Czy przełączając tel. na tryb samolotowy, jesteśmy poza zasięgiem negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego?

2h:00min:00sek

Co dają materiały ekranujące, kocyki antyradiacyjne?

2h:04min:40sek

Dlaczego 3G jest najbardziej optymalną technologią dla rozmów telefonicznych?

2h:05min:40sek

Jaki związek ma Twój laptop z elektrosmogiem?

2h:10min:25sek

Co możesz zrobić, gdy nie masz możliwości podłączenia światłowodu?

2h:20min:40sek

Jakie zmiany zaszły w prawie w latach 1990 – 2020 (raporty oddziaływania na środowisko obowiązujące przed 2010 r., lobbing operatorów na rzecz uproszczenia procedury stawiania masztów, 2010 r. Specustawa i zniesienie obowiązku wykonywania raportów pełnego oddziaływania na środowisko, likwidacja Państwowej Inspekcji Radiowej PIR, raport NIK).

2h:31min:35sek

Czy prawdą jest, że mieszkanie pod masztem telekomunikacyjnym jest bezpieczne?

2h:42min:30sek

Na co warto zwracać uwagę w procesie wydawania zgody na stawianie stacji bazowych telefonii komórkowej lub ich rozbudowy?

Komunikat dot. treści pomiędzy 2h:54min:24sek a 3h:22min:19sek:

Materiał prezentowany między 2h:54min:24sek a 3h:22min:19sek zawiera nieaktualną ocenę stanu prawnego - nie uwzględnia "Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku".

Prezentowana interpretacja i ocena dotyczyły stanu prawnego w okresie od 1 stycznia 2020 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku) do 18 lutego 2020, kiedy to opublikowano „Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól …”).

Szczegółowe wyjaśnienie i aktualizację tych kwestii znajdą Państwo w materiale z Wrocławia „Elektrosmog w pytaniach i odpowiedziach, cz. 2”, Wrocław, 29.07.2020r. (czas trwania - od początku filmu do ok. 25 minuty, ze szczególnym uwzględnieniem 18 minuty).

3h:22min:19sek

Jak można zminimalizować wpływ promieniowania wi-fi w swoim mieszkaniu i jak prawidłowo mierzyć intensywność tego sygnału?

4h:02min:16sek

Jak budować społeczny opór wobec elektrosmogu?

4h:22min:39sek

Kto ustala normy biologiczne dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego?

Czym się kierować, dokonując wyboru miernika?

W prezentowanym materiale znajdą Państwo częściowe informacje na ten temat, jednak po więcej informacji proponujemy sięgnąć do artykułu Pawła Wypychowskiego prezentowanego na łamach „Aktywności Obywatelskiej” na stronie 12 i 13 - Aktywność Obywatelska nr 1(22)/2020 by Instytut Spraw Obywatelskich - issuu

Polecamy również "Elektrosmog w pytaniach i odpowiedziach, cz. 2.", czyli materiał zarejestrowany podczas warsztatu we Wrocławiu 29.08.2020!