Kuźnia Kampanierów - logo

Z frontu

500 podpisów „przeciw patodeweloperce” pójdzie na przemiał?

Zdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi „nie ma możliwości nadania dalszego biegu” projektowi Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej (OIU).

Projekt zakładał zmianę obowiązującej uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości. Informacja powinna zostać zamieszczona na danej nieruchomości bądź działce oraz wrzucana do skrzynek pocztowych łodzian mieszkających w okolicy, by była dobrze widoczna i dostępna dla ogółu.

Więcej w artykule Marcina Dardy z Dziennika Łódzkiego.

Zachęcamy do lektury!

https://dzienniklodzki.pl/500-podpisow-przeciw-patodeweloperce-pojdzie-na-przemial-nie-ma-mozliwosci-nadania-dalszego-biegu/ar/c1-16443507

Spotkanie mieszkańców ws. prezentacji reportażu o działaniach przy ul. Harcerskiej. Fot. Fundacja Kuźnia Kampanierów.

Projekt „Łodzianie decydują” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny