fbpx

Klimatyczny Kraków – STOP Buszkostradzie!

Kampania obywatelska pn. „Klimatyczny Kraków – STOP Buszkostradzie!”, prowadzona przez Wojciecha Przywałę i jego ekipę, ma na celu zachowanie spokoju i zieleni na ogródkach działkowych „Cichy Kącik” w Krakowie.

„Walczymy o pozostawienie połączenia pieszo-rowerowego w okolicy ul. Armii Krajowej z Błoniami i obszarem Rudawy. Globalnym wyzwaniem, jakie dodatkowo motywuje nas do działania, jest ochrona klimatu poprzez zachowanie roślinności pochłaniającej CO2 z atmosfery oraz stanowiącej ochronę przed zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła (efekt m.in. zmiany klimatu – tj. fale upałów w mieście występujące latem).

Miasto chce wybudować dwupasmową ulicę z zatokami postojowymi, wcinającą się na kilka metrów w głąb zielonych ogródków działkowych. Taka przebudowa zniszczy fragmenty ogródków, a także doprowadzi do masowej wycinki dorodnych drzew i całkowicie zmieni charakter tego miejsca. Hałas samochodowy i spaliny spowodują, że mieszkańcy nie będą już tak chętnie przebywać wśród przyrody. Tymczasem ogródki działkowe pełnią w mieście wiele ważnych funkcji, stąd warto, aby zachowały swój unikatowy charakter. Nie możemy dopuścić do utraty kolejnych terenów zieleni w Krakowie!

W kampanię zaangażowani są okoliczni mieszkańcy, a także radni dzielnicowi i ekolodzy. Duże wsparcie zapewniają także lokalne media, które nagłaśniają temat od samego początku. Istotna pomoc płynie również z klubu radnych miasta Krakowa „Kraków dla Mieszkańców”. Główną siłą napędową są jednak działkowcy, którzy obawiają się utraty swoich zielonych ogródków, znajdujących się po obu stronach planowanej drogi samochodowej. Kampania jest mocno promowana na dwóch fanpage’ach na Facebooku, tj. „Smog-Info” oraz „Zieleń w miastach”. W celu dobrego przepływu informacji powstał również event na Facebooku pn. „Klimatyczny Kraków – Stop Buszkostradzie!”. Zasięgi w sieci na podstawie treści udostępnianych w prywatnych kanałach można oszacować na około ponad 1,5 tys. osób. Dodatkowo zasięgi podbijają artykuły w prasie internetowej, a także wywiady z mieszkańcami i ekologami puszczane w lokalnej telewizji TVP. Powstała również petycja skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa, pod którą zebraliśmy ponad 1500 podpisów. Odpowiedź na petycję była jednak negatywna, stąd podejmujemy dalsze działania kampanijne. Będziemy obecni na sesji Rady Miasta Krakowa dnia 13 marca, podczas której ma być procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Armii Krajowej-Piastowska, który dotyczy m.in. ul. Buszka.

Kampanię koordynuje aktywista ekologiczny Wojciech Przywała, który jest także członkiem Think Tanku klubu radnych miasta Krakowa „Kraków dla Mieszkańców”, złożonego z ekspertów w zakresie ekologii, ochrony środowiska, transportu i wielu innych dziedzin. Wojciech zajmuje się tematami takimi jak zieleń, smog i planowanie przestrzenne.

„Dzięki kampanii, którą prowadzę, bardzo wiele się zmieniło. Z natury jestem perfekcjonistą, co blokowało mnie przed wystąpieniami publicznymi, ponieważ bałem się, że coś może pójść nie tak. Dlatego tak trudno było mi przełamać się, gdy w grę wchodziło zrobienie pierwszego kroku, w nieznanych dotąd warunkach. Do tego byłem osobą nieśmiałą i introwertyczną. To bardzo utrudniało skuteczne działania kampanijne.

Jednak po jakimś czasie zrozumiałem, że jeśli tego nie przepracuję, będę stał w miejscu. Musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu, a kampania obywatelska w Krakowie była do tego doskonałą okazją.

Od jesieni zeszłego roku wiele się zmieniło. Poprzez spotkania z dziennikarzami, a także liczne rozmowy z radnymi miasta i mieszkańcami wykonałem wręcz tytanową pracę nad sobą. Mogę dziś śmiało powiedzieć, że brak cech lidera na początku drogi kampaniera, to nie powód do rezygnacji z obranego celu. Najważniejsze, to poznać swoje mocne i słabe strony. Następnie wykorzystywać te pierwsze, a z tych drugich uczynić obszary rozwoju. Kluczowa jest także akceptacja samego siebie na początku tej drogi, aby się nie zniechęcić przed czasem.

Dzisiaj wiem, że rozwinąłem swoje umiejętności interpersonalne, dzięki czemu umiem nawiązywać kontakty z wieloma osobami (jak choćby dziennikarze, naukowcy, politycy). To predestynuje mnie do bycia łącznikiem między osobami z różnych środowisk. Mój perfekcjonizm już nie jest blokadą, a cechy takie jak uporządkowanie, staranność i dokładność pomagają mi być skutecznym w tym, co robię.

Ponadto, dzięki osobistej drodze rozwoju zrozumiałem, że mam cechy osoby, która motywuje członków zespołu do efektywnej pracy, a także wspiera komunikację między nimi i jest dobrym duchem zespołu. Znalazłem więc swoje miejsce!

Teraz z zupełnie nową energią i jasnymi myślami podejmuję się nowych wyzwań w moim życiu. Świat jest pełen niezwykłych rzeczy, po które trzeba sięgać. A więc do boju Kampanierzy!”

 

EVENT NA FB: https://www.facebook.com/events/354490951960260/

Wojciech Przywała – absolwent Ochrony Środowiska na AGH w Krakowie. Założyciel stron edukacyjnych na portalu Facebook: „Smog-Info” i „Zieleń w miastach”. Od listopada 2017 do grudnia 2018 pracował przy projektach Fundacji Aeris Futuro, m.in. Czas na Las i Climathon 2018 w Krakowie. Ekspert Think Tanku klubu radnych Kraków dla Mieszkańców z dziedziny ekologii, zrównoważonego rozwoju, OZE. Prywatnie pasjonat wycieczek pieszych i rowerowych oraz wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu
           Fundusz Inicjatyw Obywatelskich