Kuźnia Kampanierów - logo

Z frontu

Zaczynamy nowy projekt

żarówka (pixabay)

Z początkiem października 2023 r. rozpoczęliliśmy realizowanie nowego projektu, którego celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań misyjnych Fundacji Kuźnia Kampanierów. Zadanie skierowane jest do pracowników i współpracowników organizacji, a także do odbiorców działań misyjnych – osób aktywnych społecznie, kampanierów z całej Polski oraz ich społeczności, gdzie działają.

Wśród planowanych działań są:

  • Przygotowanie strategii rozwoju organizacji.
  • Wzmocnienie i rozwinięcie promocji i pozyskiwania funduszy organizacji.
  • Działania na rzecz podniesienia kompetencji zespołu, w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy, promocji, rekrutacji.
  • Doposażenie organizacji w sprzęt komputerowy i meble.
  • Zapewnienie ciągłości zatrudnienia oraz udzielanie stałego wsparcia społecznościom wprowadzającym zmiany.
  • Organizacja kursu Kuźnia kampanierów.

***

Projekt Kuźnia Kampanierów - wykuwamy swój los sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

logotypy NIW-CRSO