Kuźnia Kampanierów - logo

Z frontu

Ruszyły zapisy na kongres "Kuźnia Kampanierów 2013"!

Na stronie http://kampanierzy.evenea.pl/
uruchomiliśmy już zapisy na kongres "Kuźnia Kampanierów 2013".

Kongres odbywa się 23 listopada (sobota), a jego celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: "Jak wygrywać kampanie obywatelskie?". Wydarzenie będzie stanowić okazję do wymiany doświadczeń, perspektyw, refleksji i narzędzi między osobami zaangażowanymi na co dzień w prowadzenie kampanii społecznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu: społeczników, aktywistów, kampanierów, działaczy organizacji pozarządowych i wszystkich, którym marzy się zorganizowane, skuteczne działanie na rzecz dobra wspólnego.

Przyjeżdżajcie - bez Was nie ruszamy!

Z programem kongresu możecie zapoznać się tutaj.