Kuźnia Kampanierów - logo

Z frontu

Łodzianie decydują – Start projektu!

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Fundacja Kuźnia Kampanierów rozpoczęła realizację projektu „Łodzianie Decydują”. Naszym celem jest wsparcie społeczności osiedla Doły-Marysińska w Łodzi w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy mieszkańcami, Urzędem Miasta Łodzi a inwestorem. Przyczyną sporu jest sprzedaż przez Prezydent Hannę Zdanowską deweloperowi szkoły i otaczającego ją terenu bez konsultacji z mieszkańcami. Inwestor wyburzył szkołę i planuje wybudować w spokojnej, starej i dobrze zaprojektowanej dzielnicy niskich bloków 8 wieżowców dla setek nowych mieszkańców. Zaburzy to równowagę urbanistyczną i spowoduje szereg uciążliwości: zniszczenie dróg i budynków, hałas, korki, smog.

Więcej informacji o działaniach:

  1. Protest Harcerska 8/10 (fotorelacja)
  2. „NIE” dla wyburzenia szkoły w Łodzi! (wideo)
  3. Nie oddawajcie miasta patodeweloperom!
  4. Nie wyburzajcie szkoły!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.