Kuźnia Kampanierów - logo

Z frontu

Trzeci dzień

Sztuka pisania i mówienia – współpraca z mediami (Bogusław Feliszek)

Zainteresowanie mediów zwykle decyduje o „życiu i śmierci” prowadzonej kampanii. Dzięki precyzyjnemu przedstawieniu naszej sprawy w mediach możemy między innymi dotrzeć do szerszego grona odbiorców, wywierać naciski na decydentach lub znaleźć sprzymierzeńców. To, czy nasze działania zaistnieją medialnie oraz w jakim stopniu wykorzystamy potencjał tej obecności, zależy nie tylko od charakteru samej kampanii, ale również od jakości naszych kontaktów z dziennikarzami.

Blok tematyczny Kuźni Kampanierów poświęcony kontaktom z mediami przeprowadził Bogusław Feliszek – specjalista w zakresie Public Relations, dziennikarz z ponad 10-letnim doświadczeniem w radiu i telewizji. Hasłem przewodnim całego modułu było: „ZMIANA JEST TRUDNA”.

W trakcie szkolenia poruszone zostały kwestie wystąpień publicznych, udzielania wywiadów oraz podstawy komunikacji interpersonalnej. Okazało się, iż rzeczywiście trudno jest nabyć nowe umiejętności, jeśli się ich dobrze nie wyćwiczy.

Praktyczne ćwiczenia obejmowały analizę gotowych tekstów, badanie stylów komunikacji uczestników, a także test zdolności przeprowadzenia efektywnej rozmowy telefonicznej. Tworzyliśmy także prezentacje naszych własnych kampanii oraz ćwiczyliśmy wystąpienia publiczne.

Dla większości uczestników Kuźni ten blok tematyczny wniósł sporo nowej wiedzy. Wprowadzona w życie, może poprawić rezultaty wykorzystania mediów w prowadzeniu kampanii, a jednocześnie oszczędzić wydatkowany czas i energię.