Kuźnia Kampanierów - logo

Z frontu

Czwarty dzień

Prawo w służbie kampaniera (Piotr Waglowski)

Blok tematyczny „Prawo w służbie kampaniera” przeprowadził Piotr “VaGla” Waglowski – prawnik, zajmujący się między innymi prawnymi aspektami społeczeństwa obywatelskiego, redaktor serwisu vagla.pl.

Szkolący się w Konstancinie kampanierzy uzyskali skondensowaną wiedzę z zakresu kluczowych przepisów prawa prasowego, dostępu do informacji publicznej i innych sfer szczególnie przydatnych w prowadzeniu kampanii. Umiejętność ustalania, jaki akt prawny ma zastosowanie w naszej sytuacji może być dla kampaniera przydatniejsza niż próba uczenia się prawa na pamięć. “VaGla” uczulił także na wagę dotychczasowego orzecznictwa sądów powszechnych, które, choć nie obowiązuje na zasadzie precedensu, to stanowi dobre źródło argumentacji w sporach.

Waglowski pokazał również praktyczny sposób uzyskania efektu „dźwigni” poprzez wykazanie absurdu prawnego i przyciągnięcie za jego pomocą uwagi do pokrewnego problemu, którym zajmujemy się w naszej kampanii. Przykładem takiego działania była zmiana regulaminu muzeum na Wawelu poprzez… zaskarżenie regulaminu muzeum w Słupsku – słupskie muzeum posiadające identyczny regulamin lecz znacznie mniejszą siłę w sądzie, przegrało sprawę, a prawomocny wyrok sądu posłużył jako argument za zmianą prawną regulaminu wawelskiego.

Na koniec, uczestnicy, na przykładzie kilku przypadków opisywanych w serwisie vagla.pl, mieli okazję nauczyć się, jak skutecznie prowadzić komunikację z sympatykami i mediami tak, aby skutecznie utrzymywać ich zaciekawienie. Kluczem do sukcesu okazało się wydawanie krótkich komunikatów o postępie akcji, krokach przedsięwziętych i tych planowanych do realizacji.

Niezależnie od obszarów prowadzonych kampanii, Waglowski polecił kampanierom zaznajomienie się z Konstutucją RP. Wielokrotnie zawarte w niej prawa obywatela mogą okazać się zbieżne z prawami, których przestrzegania bronimy w naszych działaniach.