fbpx

Ratujmy Mazury!

Coraz realniejsze stają się plany budowy drogi szybkiego ruchu przez serce Mazur. Biegnąca po gigantycznych estakadach czteropasmowa droga zniszczy siedliska cennej przyrody i krajobraz tego unikalnego miejsca. Żaden z obecnie proponowanych trzech wariantów nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wszystkie są destrukcyjne dla przyrody i krajobrazu jednego z najpiękniejszych regionów Polski oraz dla społeczności tam mieszkających.

Trwają obecnie prace mające na celu wybór wariantu drogi ekspresowej łączącej Rosję, Białoruś i kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Drogą tą ma przejeżdżać nawet 22 000 samochodów dziennie, w tym wiele tysięcy tirów. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to wyjątkowo cenny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym region, jedno z najbardziej atrakcyjnych dla turystów i najchętniej przez nich odwiedzane miejsce w Polsce. Droga ekspresowa w każdym z proponowanych wariantów zniszczy liczne siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz unikatowy krajobraz Mazur!

Planowana jest budowa m.in. potężnej estakady przecinającej Jezioro Tałty (największej w Polsce i czwartej w Europie – z pylonami wysokości prawie 150 metrów!) obok gniazd orła bielika. Ze względu na trudny teren – liczne jeziora, wody stojące i płynące, bagna i tereny podmokłe oraz wzgórza morenowe, niezbędne będzie wykonanie olbrzymich prac ziemnych i przerzucenie milionów metrów sześciennych ziemi. Oznacza to olbrzymie zniszczenie terenu w szerokim pasie wzdłuż planowanej drogi i nieodwracalną dewastację cennych przyrodniczo terenów. Planowana droga przecina lub jest w bezpośredniej bliskości wielu terenów Natury 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu i Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który ma w przyszłości stać się Mazurskim Parkiem Narodowym. Zagrożona jest m.in. największa ostoja żółwia błotnego w północnej Polsce oraz jezioro Łuknajno – rezerwat biosfery UNESCO oraz rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa.

Dla polskiej przyrody, ale również dla społeczności lokalnych, w dużej mierze żyjących z turystyki, budowa tej drogi może mieć katastrofalne skutki. Realizacja któregokolwiek z wariantów wpłynie bowiem negatywnie na rozwój atrakcyjnej oferty turystycznej regionu opartej o naturę i wyjątkowy krajobraz. Planowana droga ekspresowa S16 nie będzie w istotny sposób służyć mieszkańcom ani turystom, którzy najczęściej przyjeżdżają na Mazury z południowego-zachodu lub południa, a więc z Warszawy, Mazowsza, Śląska i Małopolski. Dlatego

RATUJMY MAZURY!

Więcej informacji oraz petycja do podpisania na stronie ratujmymazury.pl