fbpx

Ratuj Dzieci!

  1. Cyfrowe media wpływają negatywnie na rozwój psychiczny i umysłowy dzieci i młodzieży, prowadząc tym samym do wzrostu agresji, samotności, wykluczenia, rozwoju chorób czy niezadowolenia z życia, „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci”, prof. Manfred Spitzer.
  2. Używanie telefonów komórkowych prowadzi do uzależnienia dzieci i młodzieży. Więcej informacji: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, „Adaptacja i walidacja narzędzia do pomiaru stopnia zagrożenia problematycznym używaniem telefonu komórkowego przez młodzież”.
  3. Telefony oraz maszty telefonii komórkowej narażają dzieci i młodzież na elektrosmog (promieniowanie elektromagnetyczne). Wywiad z profesor Alicją Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy.
  4. Wpływ nowoczesnych technologii na wychowanie dzieci. Wywiad z prof. Jagodą Cieszyńską-Rożek.