fbpx

Proces coachingowy

Coaching jest relacją zbudowaną na dobrowolnej decyzji i zaufaniu. Stronami w procesie są: klient, coach i sponsor/płatnik. Zdarza się, że klient jest również płatnikiem. Coach ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji wątpliwej etycznie np.: inny ukryty cel, obawa manipulacji, cel jest nieekologiczny dla klienta (coaching to proces ekologiczny tzn., że dobro klienta, poszanowanie jego wartości i poglądów są nadrzędne) bądź jest sprzeczny z Kodeksem Etycznym Coacha.

Klient, poprzez coaching w efektywny sposób określa swoje cele i sposoby ich realizacji. To okazja do przyjrzenia się sobie, swojemu życiu czy swoim problemom z różnych perspektyw oraz wypracowania przez Klienta nowych sposobów działania i zachowania, które przyniosą pożądaną zmianę. Nie sposób, bowiem osiągać nowe rezultaty, robiąc wciąż to samo.

Proces coachingowy wymaga sporządzenia kontraktu w formie pisemnej, tzw. umowy partnerskiej. Umowę zawierają coach i klient (czasami także sponsor). Kontrakt zawarty z klientem, określa zasady spotkań, stopień zaangażowania klienta, prace domowe, kwestie punktualności, potrzeby zainteresowanych stron ect. Określa również sytuacje, w których kontrakt może zostać zweryfikowany.

Z coachingu może skorzystać każdy, bez względu na wiek, płeć, zawód czy aktualną sytuację życiową. Kluczowa jest chęć rozwoju czy podniesienia jakości swojego życia – zawodowego lub osobistego.