fbpx

Petycja: Ratuj dzieci!

Ruszamy z petycją!
Jeśli zdrowie dzieci jest dla Ciebie ważne – przeczytaj.
Jeśli zgadzasz się z naszymi postulatami – podpisz i przekaż dalej! Twój głos się liczy! Podpisz petycję!

Petycja: Do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, postulujemy wprowadzenie rozwiązań systemowych, których rezultatem będzie wyłączanie telefonów komórkowych przez uczniów przynoszących telefony do szkoły oraz niestawianie masztów telefonii komórkowej na budynkach szkół i w ich pobliżu

1. Cyfrowe media wpływają negatywnie na rozwój psychiczny i umysłowy dzieci i młodzieży, prowadząc tym samym do wzrostu agresji, samotności, wykluczenia, rozwoju chorób czy niezadowolenia z życia, „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci”, prof. Manfred Spitzer.

2. Używanie telefonów komórkowych prowadzi do uzależnienia dzieci i młodzieży. Więcej informacji: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, „Adaptacja i walidacja narzędzia do pomiaru stopnia zagrożenia problematycznym używaniem telefonu komórkowego przez młodzież„

3. Telefony oraz maszty telefonii komórkowej narażają dzieci i młodzież na elektrosmog (promieniowanie elektromagnetyczne). Wywiad z profesor Alicją Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy.

Podpisz petycję!