Kuźnia Kampanierów - logo

Narzędzia

Jak zabrać podpisy pod petycją?

Petycja jest formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Daje możliwość zebrania głosów poparcia lub sprzeciwu wobec jakiejś inicjatywy. Zebrane podpisy stanowią dowód na to, że reprezentujesz interesy większej grupy obywateli. Dzięki temu możesz skłonić władze, przede wszystkim lokalne, do interwencji w konkretnej sprawie, zmiany niechcianej decyzji, wprowadzenia korzystnych dla obywateli rozwiązań. Petycja często ma charakter symboliczny, ale podpisali się pod nią potencjalni wyborcy decydentów – im więcej podpisów, tym zatem większa szansa, że Twoje działanie odniesie oczekiwany skutek. Żeby zebrać podpisy, warto pamiętać o kilku ważnych elementach.

 1. Adresat – czyli osoba, do której petycja jest skierowana. Musi być określony w sposób jasny i czytelny. Ważne, by była to odpowiednia oso- ba – taka, która może podejmować decyzje, ma realny wpływ na sprawę, w której występujesz. Nie musi to być jedna osoba – petycję można kierować do kilku różnych osób czy instytucji. Istotne jest, by je precyzyjnie określić – z imienia i nazwiska lub sprawowanego urzędu (władze się zmieniają, a nasz temat często pozostaje; pisząc np. do prezydenta miasta, nie musisz zmieniać treści petycji po kolejnych wyborach).
 2. Autor – podpisy pod petycją mogą zbierać osoby prywatne, grupy nieformalne, organizacje. Zastanów się, kto w Twojej sprawie będzie po- ważnym partnerem do rozmów z władzami, cieszy się autorytetem i szacunkiem. Na petycji powinny się znaleźć dane kontaktowe autora. W przypadku organizacji warto umieścić logo.
 3. Tytuł – musi wzbudzać zainteresowanie, odzwierciedlać sedno sprawy, którą się zajmujesz, precyzyjnie oddawać treść petycji i być możliwie krótki.
 4. Treść – musi być zwięzła (ze wszystkimi dodatkowymi elementami maksymalnie jedna strona), sformułowana w sposób pozwalający szybko zrozumieć, jaki jest jej cel. Dodatkowe informacje możesz zawrzeć np. w ulotkach i rozdawać je podczas zbierania podpisów. Petycja musi być napisana poprawną polszczyzną, bez błędów interpunkcyjnych i ortograficznych. Niechlujność obniża Twoją wiarygodność. Petycję napisz według schematu:
  • wyjaśnij, co stworzyło problem będący przyczyną petycji;
  • opisz problem – dlaczego sytuacja jest niekorzystna, kto za to odpowiada;
  • przedstaw postulaty działań, które mogą poprawiać sytuację;
  • opisz korzyści, jakie powstaną w wyniku wprowadzenia w życie wyżej
   wymienionych postulatów;
  • podpisz petycję we własnym imieniu.
 5. Poparcie autorytetów – postaraj się przekonać do podpisania petycji osoby znane i szanowane w Twojej społeczności – zachęci to innych do poparcia Twoich postulatów, może też zrobić wrażenie na adresatach petycji.
 6. Tabela na podpisy – powinna zawierać następujące pola: 
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania (opcjonalnie);
  • numer PESEL (opcjonalnie);
  • podpis;
  • adres e-mail, jeśli osoba chce otrzymywać od nas dodatkowe informacje.
   Tabelę zaprojektuj tak, by na jednej stronie znajdowała się okrągła liczba podpisów – ułatwia to liczenie, szczególnie jeśli zbierzesz ich naprawdę dużo. Pamiętaj, by zebrane podpisy znajdowały się pod odpowiednim nadzorem, nie pokazuj ich kolejnym podpisującym osobom.
 7. Klauzula informacyjna – informacja o tym, kto zbiera dane osobowe i będzie ich administratorem.
 8. Zbieranie podpisów na ulicy – zorganizuj odpowiednio oznakowane (plakaty, koszulki wolontariuszy) stanowisko pracy, najlepiej w uczęszczanym miejscu. Jeśli jest taka możliwość – wyposaż się w stolik, jeśli nie – w twardą podkładkę, która ułatwi podpisywanie. Dopilnuj, by dane wpisywane pod petycją były czytelne.
 9. Zbieranie podpisów na odległość – możesz w nie zaangażować inne osoby. Wypromuj prowadzoną przez siebie akcję, na stronie internetowej umieść wzór petycji i tabelki na podpisy oraz informację, na jaki adres przesłać zebrane podpisy.