Kuźnia Kampanierów - logo

Narzędzia

Jak przygotować komunikat prasowy?

Cechy idealnego komunikatu prasowego:

 • objętość jednej strony A4, podwójne odstępy; 
 • tytuły powinny coś opisywać, nie mogą być wymyślne, a ponadto powinny zawierać czasowniki aktywne;
 • bez żargonu i języka specjalistycznego;
 • musi być zrozumiały nawet dla 14-latków — sprawdź to;
 • należy zachować kopie: jeden wydruk do archiwum i jedną wersję online, jeśli masz stronę internetową;
 • wysyłaj go e-mailem — większość dziennikarzy pisze teraz przy swoim biurku, w domu;  
 • potrzebne są trzy dni na dotarcie/otwarcie materiału wysłanego tradycyjnym listem;
 • jeśli to uzasadnione, użyj „embarga". Znaczy to, że nie należy z komunikatu korzystać przed upływem określonego terminu. Zostawia to dziennikarzom czas na zbadanie sprawy i przygotowanie się. Embarga są jednak nieformalne i trzeba liczyć na to, że żadna ze stron ich nie nadużyje. Nie wolno nakładać embarga na informacje, które już wypłynęły w celu ich kontrolowania, oraz nie wolno łamać embarga, które ustanowiło się samemu;
 • zadzwoń, aby potwierdzić otrzymanie komunikatu i zapytać, kto się tym zajmuje, i zaoferujcie pomoc;
 • stwórz notatkę prasową, jeśli chcecie po prostu podać informację o nadchodzącym wydarzeniu;
 • jeśli chodzi o natychmiastową reakcję należy dodać opis „do natychmiastowego zamieszczenia" i podać godzinę, miejsce i datę.

Pierwszy akapit jest najważniejszą częścią komunikatu prasowego i powinien zawierać najbardziej interesujący punkt zagadnienia, ułożony przy użyciu sześciu pytań: kto? co? gdzie? kiedy? dlaczego? jak? Na przykład:

Grupa z Ambridge organizuje akcję na rzecz ochrony Żywopłotów