fbpx

List otwarty do Radnych Miasta Kraśnik

22.09.2020 Radni Miasta Kraśnik przyjęli uchwałę mającą chronić ich przed zbyt pochopnym otwieraniem się miasta na rozbudowywanie infrastruktury służącej rozwojowi technologii telekomunikacyjnych. To wywołało w całej Polsce falę bulwersacji, ośmieszania, „hejtu”.

W związku z „gwałtowną burzą”, jaka przeszła nad Kraśnikiem, część Radnych zainicjowała zwołanie na dzień 1 paźdzernika 2020 r. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, by uchylić uchwałę przyjętą tydzień wcześniej.

List napisany przez Rafała Górskiego i Instytut Spraw Obywatelskich do Radnych miasta Kraśnik miał pokazać poparcie dla ich odważnej i niezależnej inicjatywy, która wyraźnie nie spodobała się Ministerstwu Cyfryzacji oraz UKE – przedstawiciele tych urzędów byli obecni podczas posiedzenia, nawoływali Radnych do zmiany stanowiska i przekonywali, że w związku z ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne nie ma się czego obawiać.

 

Łódź, 30 września 2020 roku

Radni
Rada Miasta Kraśnik

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa, w związku z nadzwyczajną sesją Rady Miasta Kraśnik zaplanowaną na dzień 1 października 2020 roku.

Gratuluję przyjęcia 22 września br. uchwały „w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne PEM o coraz szerszym zakresie częstotliwości”. Dziękuję za bardzo odważną decyzję, która świadczy o Państwa dużej trosce o dobro wspólne.

Państwa postawa przypomina postawę osób, które kilka dekad temu zwracały uwagę na zagrożenia dla ludzi ze strony papierosów, DDT, azbestu, promieniowania rentgenowskiego, glifosatu czy smogu. Oni też, odważnie powiedzieli „NIE” tym wszystkim, którzy twierdzili, że nie ma wystarczających dowodów na negatywne konsekwencje zdrowotne papierosów, DDT, azbestu, promieniowania rentgenowskiego, glifosatu czy smogu.

Czytaj całość na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich