fbpx

List do Ministra Edukacji Narodowej

W związku z narastającym kryzysem edukacji w Polsce, coraz większym ryzykiem uzależniania dzieci i młodzieży od nowoczesnych technologii, zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zdalna nauka oraz brakiem wystarczającej świadomości, jak się przed tymi zagrożeniami chronić, wysłaliśmy do MEN list. Nasze postulaty są dziś szczególnie aktualne i pilne z uwagi na kryzys wywołany koronawirusem. Edukacja zdalna sprzyja nadużywaniu mediów cyfrowych i narażeniu na elektrosmog.

Łódź, 30 listopada 2020 r.

Szanowny Pan
Prof. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Instytut Spraw Obywatelskich oraz Kuźnia Kampanierów są organizacjami społecznymi, które prowadzą kampanię obywatelską „Ratuj Dzieci!”. Jej celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie wpływu nowoczesnych technologii na ludzi. W październiku br. wydaliśmy ekspertyzę „Ratuj Dzieci! Edukacja technologiczna: e-uzależnienia i elektrosmog” sfinansowaną przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zwracamy się do Pana Ministra z apelem o wprowadzenie edukacji technologicznej do podstawy programowej i programów nauczania.

W ramach edukacji technologicznej rekomendujemy nauczanie uczniów szkół podstawowych i średnich, jak mądrze używać technologii, w przeciwieństwie do „bycia używanym” przez technologię. Rekomendujemy uczenie sceptycyzmu wobec nowych technologii. Uczniowie powinni wiedzieć, jak stosowanie technologii wpływa na społeczeństwo, w którym żyją oraz na ich własne życie. Jakie są zdrowotne, społeczne i polityczne efekty wprowadzania nowych technologii. Konieczna jest też edukowanie o historii technologii, o zasadach zmiany technologicznej oraz o przemianach ekonomicznych i społecznych wymuszanych przez technologie.

Wykaz lektur zalecanych dla nauczycieli w zakresie edukacji technologicznej zawiera wspomniana ekspertyza „Ratuj Dzieci! Edukacja technologiczna – e-uzależnienia i elektrosmog”. W szczególności polecamy dwie książki, które napisał prof. Manfred Spitzer: „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci” oraz „Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie”.

Szanowny Panie Ministrze, rekomendujemy również wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które zabronią operatorom telekomunikacyjnym stawiania masztów telefonii komórkowej emitujących elektrosmog na budynkach żłobków, przedszkoli i szkół oraz w ich pobliżu. Dodatkowo rekomendujemy prowadzenie długookresowych i szeroko zakrojonych badań nad wpływem technologii cyfrowych na psychikę, zdrowie, wyniki w nauce i sukcesy w życiu.

Temat promieniowania elektromagnetycznego poruszają w naszej ekspertyzie m.in. prof. Alicja Bortkiewicz i prof. Marek Zmyślony z Instytutu Medycyny Pracy. Ponadto rekomendujemy uwadze Pana Ministra analizę „Wytyczne Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej (EUROPAEM) z 2016 roku odnośnie zapobiegania, diagnozowania i leczenia problemów zdrowotnych i chorób związanych z oddziaływaniem pól i promieniowania elektromagnetycznego”.

Szanowny Panie Ministrze, nasze postulaty są dziś szczególnie aktualne i pilne z uwagi na kryzys wywołany koronawirusem. Edukacja zdalna sprzyja nadużywaniu mediów cyfrowych i narażeniu na oddziaływanie elektrosmogu. Pozostajemy w gotowości, by w razie potrzeby przedstawić Panu Ministrowi nasze argumenty i włączyć się w proces przygotowywania wdrożenia wyżej wymienionych rekomendacji.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytut Spraw Obywatelskich

 

Zachęcamy do lektury, refleksji i działania.
Pobierz Ekspertyzę