fbpx

O kursie

Prowadzenie skutecznych kampanii obywatelskich wymaga oczywiście zaangażowania i chęci pracy dla dobra wspólnego. Z doświadczenia wiemy, że bez odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia trudno osiągnąć sukces. Kurs Kuźnia Kampanierów uczy, jak wygrywać kampanie.

Wykracza on poza teorię i wykłady. Wraz ze społecznikami z innych organizacji i inicjatyw uczestnicy wzbogacają swoje umiejętności dzięki warsztatom, studiom przypadków, interaktywnym ćwiczeniom, symulacjom, projekcjom filmowym i przede wszystkim: dyskusjom uczestników i prowadzących.

Jak prowadzić skuteczne rzecznictwo? Dlaczego wiedza to władza? Jak wykorzystać nowe media, by kampania odniosła sukces? Odpowiedzi na m.in. te pytania uczestnicy kursu poznają podczas tygodnia intensywnej pracy. Do tego spotkania z aktywistami z całej Polski, wymiana doświadczeń i gorące dyskusje. Absolwenci wyjeżdżają z planami swoich indywidualnych kampanii. Wcielaniu ich w życie pomagają spotkania z coachem i wsparcie mentorów, które są nieodłączną kontynuacją kursu.