fbpx

Wszystkie wpisy w Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to wspieranie klienta w osiąganiu jego celów, realizacji jego marzeń bez mówienia jemu, jak ma to zrobić oraz bez robienia tego za niego.

Rozwijając tę definicję, coaching to partnerska relacja, prowokująca do myślenia oraz kreatywny proces, który inspiruje klienta (tj. coachee) do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Coaching ma formę regularnych spotkań – sesji (osobistych i telefonicznych), podczas których klient decyduje, nad czym chce pracować, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwartych pytań wspiera klienta w zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji. Czytaj więcej…

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest:

  • psychoterapią,
  • szkoleniem,
  • mentoringiem,
  • doradztwem.

Coach nie daje gotowych rozwiązań. Coach ma pytania, klient odpowiedzi. Coaching koncentruje się na tym, co jest tu i teraz po to, żeby klient osiągnął swoje przyszłe cele i rezultaty.

Proces coachingowy

Coaching jest relacją zbudowaną na dobrowolnej decyzji i zaufaniu. Stronami w procesie są: klient, coach i sponsor/płatnik. Zdarza się, że klient jest również płatnikiem. Coach ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji wątpliwej etycznie np.: inny ukryty cel, obawa manipulacji, cel jest nieekologiczny dla klienta (coaching to proces ekologiczny tzn., że dobro klienta, poszanowanie jego wartości i poglądów są nadrzędne) bądź jest sprzeczny z Kodeksem Etycznym Coacha. Czytaj więcej…