fbpx

Kampania DAJMY IM PRZYSTAŃ!

Kampania obywatelska nt.  potrzeby tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną DAJMY IM PRZYSTAŃ!

Koordynator kampanii: Agnieszka Biernacka – pedagog, coach, trener, tutor, animator wspierający organizacje pozarządowe w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na problem niezatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizowanie ich środowiska do działań na rzecz utworzenia dedykowanego im przedsiębiorstwa społecznego.

Ekipa Kampanierów to prezeski i członkinie stowarzyszeń słupskich działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz rodzice absolwentów szkolnictwa specjalnego. Stowarzyszenia zawarły porozumienie o współpracy i liderem oraz twarzą tego porozumienia została prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie PRZYSTAŃ – Zofia Stodoła, zaangażowany nauczyciel, opiekun praktyk  zawodowych, realizatorka wielu projektów dedykowanych poprawie sytuacji ONI. Dzięki swojej wieloletnie pracy społecznej i pedagogicznej była najbardziej wiarygodna i rozpoznawalna.

Prace nad kampanią rozpoczęły się od serii spotkań z rodzicami ONI, którzy decydowali, czy przyłączyć się do akcji, dyskutowali na temat potrzeb i ograniczeń swoich dorosłych dzieci oraz potwierdzali swoją obecnością zasadność kampanii. Kampanierska ekipa tymczasem myślała też o graficznej stronie przedsięwzięcia  i z pomocą studenta grafiki, Macieja Biernackiego, powstał plakat zapraszający to spotkanie oraz sukcesywnie pojawiały się też kolejne elementy spójnej wizualnej identyfikacji.

Rezultatem planowanym tej akcji miało być otworzenie sklepu charytatywnego, odsprzedającego darowane rzeczy i zatrudniającego 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspierane woluntarystycznie przez członków ich rodzin. Sklep miał zostać wyremontowany i wyposażony z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kolejnym etapem było zebranie kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Rekrutacja przeszła nasze oczekiwania – zdeklarowało się ok 15 osób ze swoim wsparciem ze strony najbliższych.

Rozpoczęliśmy działania, składając prośbę do Urzędu Miejskiego w Słupsku o przekazanie nam lokalu na sklep, wierząc w dobrą wolę włodarzy i mając na uwadze  przedwyborczy „wiatr w żagle”.

Lokal otrzymaliśmy i to również przeszło najśmielsze oczekiwania – zamiast 20m kw.- mieliśmy 300m kw. Do remontu i wyposażenia.

Trzeba było  zmienić plan kampanii i poszerzyć zakres jej oddziaływania oraz dodać kolejny cel – zebranie pieniędzy na remont obiektu.

Wszyscy zostaliśmy kampanierami!

Przeszliśmy taką drogę:

  • został zrealizowany krótki film pokazujący naszych kandydatów  na pracowników i obiekt do wyremontowania;

https://youtu.be/di2El2Tq6sU

  • rodzice  ONI i działacze stowarzyszeń przeszli szkolenie z obsługi FB, każdy od tej chwili miał się stać zaangażowanym i sprawnym followersem, co dostarczyło wszystkim nowych wrażeń i radości… Większość rodziców po raz pierwszy udostępniało posty…

Zaplanowaliśmy stałą aktywność na FB i co kilka dni pojawia się nowy post, dotyczący kolejnej osoby, która będzie miała szansę znaleźć pracę w przedsiębiorstwie społecznym Przystań;

https://bit.ly/2Yctezd

  • rozpoczęliśmy długodystansowy maraton zbiórki funduszy na remont obiektu: od zarejestrowanej zbiórki publicznej w kościołach i w sklepach za pomocą pięknych, ologowanych puszek,  do kwesty, po lokalnych przedsiębiorcach i spółkach miejskich;
  • została też otworzona zbiórka na portalu: pomagamy.im, specjalizującej się w zbiórkach charytatywnych i fundrisingu

https://wspieram.to/Przystan-remont

  • nasz apel o pomoc wsparła Pani Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka i powsEtał z tej okazji program w lokalnej telewizji Kanał 6;

https://bit.ly/2JmiDxV

  • złożyliśmy do programu PROO wniosek na 500 tys zarysowując docelową wizję utworzenia na bazie Spółdzielni Socjalnej Przystań – Centrum Aktywności Społecznej, która będzie kompleksowo odpowiadała na potrzeby osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich środowisk.

Do tego momentu mamy ponad tysiąc udostępnień ( dziękuję Kampanierzy!) i na subkonto z różnych źródeł  wpłynęło ok 10 000. Pozwoli to na utworzenie dokumentacji i zakup materiałów do remontu. Zdeklarowało się też z pomocą wiele osób,  w tym firmy remontowo-budowlane. W kwietniu, po przesileniu Wielkanocnym, zaczniemy remont siłami wspaniałych ojców i matek oraz ludzi dobrej woli.

Co przed nami? Zabieramy się za pisanie wniosku i biznesplanu do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku o dotację na utworzenie 10 miejsc pracy. Jesteśmy też w trakcie wypracowywania dokumentów założycielskich do powołania spółdzielni socjalnej osób prawnych, Stowarzyszenia Przystań i PSONI, oddział w Słupsku.

Uruchomienie Przystani – spółdzielni socjalnej planujemy na czerwiec 2019.

Trzymajcie kciuki!

Wiedza i refleksja, jaką dostaliśmy na Kuźni Kampanierów, pozwoliła dobrze przemyśleć i przygotować i zorganizować cały proces. Czułam się też gotowa na zmiany sytuacji, które rzeczywiście wystąpiły a rozmowy coachingowe pozwoliły też na przejście przez własne ograniczenia i dylematy. Przydatna okazała się zarówno część narzędziowa – przybliżenie różnych praktycznych rozwiązań, jak i korzystanie z doświadczeń innych, które było inspirujące i wzbogacające. Spotkania z doświadczonymi kampanierami, jak i obserwacja wzajemnych procesów kampanijnych między uczestnikami projektu – bezcenne!

Ja doceniam szczególnie, że dostałam taki zastrzyk odwagi, by ruszyć ze sprawami, które uważam za ważne i warte zaangażowania i to, że potrafiłam podzielić się tym z moją ekipą.

Dziękuję wszystkim, którzy jakkolwiek wsparli naszą  kampanię!