Kuźnia Kampanierów - logo

Inspiracje

Jak Krzysztof Golec-Piotrowski razem z mieszkańcami obronili Zieloną Ostoję?

Kampania:

Nazwa: Zielona Ostoja

Temat: Obrona Zielonej Ostoi w Łodzi przed sprzedażą i zabudową

Czas trwania: 2019-2021

Kampanier: Krzysztof Golec-Piotrowski, Społeczni Opiekunowie Drzew, członek Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi. Jeden z kilkunastu bezpośrednio zaangażowanych obrońców. Łącznie w kampanii uczestniczyło ponad 30 osób na różnych szczeblach i etapach. Kampania nie posiadała jednego lidera, tylko co najmniej 5

Problem

Zamiar sprzedaży zielonego terenu w Łodzi przez urząd i Prezydenta Miasta Łodzi na cele mieszkaniowe, po sporządzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla tego obszaru. Sprzedaż + MPZP = zabudowa zielonego obszaru.

Cel

Uratowanie obszaru zieleni przed sprzedażą, odstąpienie od Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Strategia

Realizowana była wielotorowa strategia nagłaśniania kampanii i nacisku w dostępnych miejscach. Równolegle realizowano następujące akcje:

 • zebranie społeczników, mieszkańców i innych osób zainteresowanych obroną zieleni;
 • spopularyzowanie terenu Zielonego;
 • oddolne nadanie mu nazwy i patrona;
 • zaangażowanie naukowców do opisania walorów przyrodniczych terenu;
 • stworzenie opracowań opisujących walory przyrodnicze i historyczne Zielonej Ostoi;
 • spotkania w terenie z mediami i politykami;
 • zaangażowanie Rady Osiedla i podejmowanie przez Radę Osiedla uchwał w obronie zieleni;
 • udział w komisjach Rady Miejskiej oraz w posiedzeniach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU);
 • inicjatywy obywatelskie dotyczące ochrony zieleni składane do Rady Miejskiej;
 • akcje sprzątania terenu, wycieczki na teren dla mieszkańców;
 • kampania w mediach społecznościowych, nagłaśnianie kampanii w felietonach i blogach;
 • stworzenie petycji internetowej i papierowej oraz zebranie kilku tysięcy podpisów, a następnie przekazanie tych petycji na ręce prezydent;
 • społeczna kampania informacyjna przy okazji ogłoszenia przez miasto głosowania vox populi dotyczącego przeznaczenia terenu.

Akcje te często przenikały się i zazębiały, często też były bezpośrednią konsekwencją poprzednich lub reakcją na bieżące wydarzenia oraz działania urzędników, radnych i władz.

Jakich zasobów użyliśmy?

 • Istniejące profile społecznościowe, Rada Osiedla.
 • Mieszkańcy osiedla.
 • Kontakty z łódzkimi społecznikami i politykami oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną.
 • Klimat sprzyjający obronie zieleni w mieście, przy deklarowaniu przez władze działań proekologicznych.

Jakie narzędzia zastosowaliśmy?

 • Dzięki kontaktom z radnymi umożliwiono stronie społecznej i mieszkańcom udział w komisjach Rady Miejskiej online i w ten sposób nagłaśniano problem i popularyzowano go wśród radnych. Stworzenie profilu Zielonej Ostoi w mediach społecznościowych umożliwiło nagłośnienie problemu i zwiększenie udziału mieszkańców w obronie zieleni. Działaniem angażującym obrońców było zbieranie podpisów pod petycją w obronie Zielonej Ostoi poprzedzone akcją ulotkową, oba działania „door to door”, równolegle przebiegała zbiórka w Internecie, popularyzowana w mediach społecznościowych.

 • Zebrane fundusze pozwoliły na szerszą reklamę Zielonej Ostoi w Internecie, a akcje sprzątania były nagłaśniane medialnie. Dzięki staraniom obrońców na terenie pojawiła się prasa, radio i telewizja, a relacje medialne były szeroko komentowane. W Zielonej Ostoi były też spacery z zainteresowanymi radnymi miejskimi, na koniec jednego z nich przybył wiceprezydent miasta. Walka o zieleń obywała się też na posiedzeniach online (czas pandemii) komisji Rady Miejskiej i MPU (Miejskiej Pracowni Urbanistycznej). Na tych posiedzeniach obrońcy przygotowani merytorycznie odpowiadali na argumenty za zabudową i sprzedażą w sposób konsekwentny i stanowczy, przekonywali niezdecydowanych oraz pozostawali otwarci na kolejne spotkania i rozmowy.

 • Merytorycznie na bieżąco, dzięki wsparciu eksperckiemu torpedowano też szkodliwe i niewłaściwe dla obrony zieleni inicjatywy i pomysły, nie dopuszczając do osłabienia stanowiska i szkodliwego dla zieleni kompromisu: typu zabudowa rozrzedzona albo sprzedaż połowy terenu zamiast całości. Działaniami pomocniczymi były 2 wycieczki na tym terenie oraz uchwały Rady Osiedla i interpelacje zaangażowanych radnych. Jednym z końcowych działań była inicjatywa obywatelska w kierunku utworzenia użytku ekologicznego i druga – w kierunku ochrony łódzkiej zieleni kompleksowo przed sprzedażą miejskich, zadrzewionych działek. Obie inicjatywy zostały w urzędzie zablokowane, ale pozwoliły zmobilizować większe siły społeczne o zasięgu ponadosiedlowym i ogólnomiejskim.

Jaki efekt osiągnęliśmy?

Odstąpienie przez urząd miasta od zamiaru sprzedaży, odstąpienie od niekorzystnego dla zieleni Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), obietnica utworzenia parku leśnego przez miasto, nadanie terenowi oficjalnej nazwy Zielona Ostoja im. Stefana Rogowicza. Obecnie (2022 rok) trwają przygotowania do przetargu na posprzątanie i urządzenie parku leśnego w taki sposób, by minimalnie ingerować w istniejącą przyrodę z oficjalnym nadaniem nazwy.

Czego się nauczyliśmy?

 • Żadna kampania nie powiedzie się bez zaangażowania miejscowych sił, zwykłych mieszkańców, często urodzonych liderów – w ich znalezieniu pomagają media społecznościowe. Wspólne działanie powoduje, że działający ludzie nie zniechęcają się, a rozkładanie się na większą grupę stresu i odpowiedzialności ułatwia długofalowe działanie.
 • Nie do przecenienia dla kondycji i determinacji obrońców jest wsparcie naukowe oraz mediów i polityków. To w trakcie kontaktów z mediami i politykami kształtują się w ludziach postawy kierownicze. Dzięki tym kontaktom można też szybko reagować na wykryte zagrożenia.
 • Najskuteczniejsze są działania wielotorowe  – w szczególności, kiedy są przydzielane ludziom zgodnie z ich kompetencjami i temperamentem. Tak jak w szkolnej drużynie baseball’a jest miejsce dla grubych, niskich, chudych i atletycznych, tak w dobrej kampanii każdy ma swoją rolę, a wspólne działanie nie tylko może zakończyć się sukcesem, ale też licznymi nowymi kontaktami, których owoce mogą być nie do przewidzenia w przyszłości.

Krzysztof Golec-Piotrowski

Społeczni Opiekunowie Drzew, członek Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi. Jeden z kilkunastu bezpośrednio zaangażowanych obrońców. Łącznie w kampanii uczestniczyło ponad 30 osób na różnych szczeblach i etapach. Kampania nie posiadała jednego lidera, tylko co najmniej 5

Z zawodu obserwator i pasjonat, okazjonalny społecznik, całoroczny rowerzysta, sezonowy mechanik, fan ładnych aut, miłośnik przyrody, zwolennik piękna i dobra.