fbpx

„Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” – poradnik dla aktywistów

„Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” autorstwa Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Macieja Wudarskiego to bardzo szczegółowa odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące obywatelskiego zaangażowania w kwestie przestrzeni publicznej. Podstawowym celem tej publikacji jest dostarczenie narzędzi – intelektualnych i prawno-proceduralnych, pomocnych w praktykowaniu w ramach demokracji miejskiej – demokracji przestrzennej. To poradnik przede wszystkim dla aktywistów miejskich, w którym Ci mogą się dowiedzieć, jak skutecznie dążyć do uzyskania swojego „prawa do miasta”. 

Napisany przez społeczników z ponad sześcioletnim doświadczeniem, „Anty-bezradnik” stanowi odpowiedź na powszechnie panującą bezradność w obliczu dominującego w Polsce „chaosu urbanistycznego”. Jest to opis mechaniki „gry o miasto” oraz możliwości włączenia się w nią przez mieszkańców. Pierwsza część książki przedstawia szereg pojęć, które mogą być pomocne w zrozumieniu „działania” współczesnych polskich miast; pokazuje logikę, która kryje się za pozornym bezładem polskiej przestrzeni. Druga część przedstawia szereg najistotniejszych problemów przestrzennych, a następnie opisuje dynamikę przeradzania się tych problemów w konflikty społeczne. Ostatnia część porządkuje i wyjaśnia istniejące regulacje prawne, które umożliwiają mieszkańcom uczestnictwo w dwóch najważniejszych ścieżkach kształtowania przestrzeni we współczesnej Polsce: w procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem tak zwanych warunków zabudowy.

Autorzy:

Lech Mergler (ur. 1955 w Poznaniu). Z wykształcenia inżynier elektronik, z zawodu wydawca, redaktor i publicysta, z zamiłowania – działacz społeczny. Twórca i redaktor naczelny m.in. miesięcznika „Kurier Czytelniczy” (1994–2001), publikował w wielu czasopismach i w kilku książkach naukowych i popularnonaukowych. Jeden z założycieli ruchu i Stowarzyszenia My-Poznaniacy, współorganizator Kongresu Ruchów Miejskich, pomysłodawca i koordynator projektu Anty-Bezradnik miejski. Wcześniej opracował i wdrożył w Poznaniu projekt Biuro Demokracji Uczestniczącej. Członek zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia „Prawo do Miasta”.

Kacper Pobłocki (ur. 1980 w Bydgoszczy). Antropolog i socjolog, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność społeczną rozpoczął w liceum, jako wicemarszałek Parlamentu Młodzieży Województwa Bydgoskiego. Za doktorat obroniony na Central European University w Budapeszcie otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 przebywał na stażu w Center for Place, Culture and Politics przy Uniwersytecie Miejskim w Nowym Jorku (CUNY) a w 2010 wykładał studia miejskie na Uniwersytecie w Utrechcie. Publikował m.in. w Critique of Anthrpology czy Polish Sociological Review. W latach 2009-2013 członek Stowarzyszenia My-Poznaniacy. Koordynator merytoryczny i współorganizator pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich, członek redakcji kwartalnika „Res Publica Nowa”. Jeden z założycieli oraz członek zarządu Stowarzyszenia „Prawo do Miasta”. Obecnie przygotowuje książkę pt. Łódź – biografia miasta.

Maciej Wudarski (ur. 1964 w Poznaniu). Z wykształcenia inżynier mechanik, przedsiębiorca w branży reklamowej. Działacz osiedlowy, społecznik, współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia „Prawo do Miasta”, w którym zajmuje się polityką przestrzenną. Koordynator obywatelskiej kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2010 roku. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu – w ramach działalności w radzie zajmuje się przede wszystkim ochroną terenów zieleni w mieście. Żeglarz, po mieście porusza się rowerem.

 

Poradnik możecie pobrać Anty-bezradnik przestrzenny lub przeczytać w internecie.

Warto!

Źródło:

publica.pl