fbpx
Ratuj dzieci

5G: Belgijscy lekarze alarmują w sprawie elektrosmogu!

Apel w sprawie elektrosmogu. W obliczu masowego i nieprzemyślanego rozmieszczania elementów infrastruktury technologii 5G, jako osoby zajmujące się zawodowo zdrowiem, zwracamy się do rządu, aby w celu ochrony ludności zastosował się do zasady ostrożności, a w szczególności chronił grupy najbardziej zagrożone – kobiety w ciąży i dzieci.

W trakcie pandemii, kiedy obywatele są zamknięci, a społeczeństwo przechodzi dramatyczne doświadczenia, Proximus rozpoczął 31 marca rozmieszczenie przyszłej sieci 5G w 30 gminach wokół Brukseli.

Nawet jeśli byłby to zwykły zbieg okoliczności, to takie działanie wydaje nam się nieprzyzwoite w czasach, gdy Belgowie muszą wspólnie walczyć, aby przezwyciężyć ludzki dramat, który dotyczy nas wszystkich.

Jednocześnie organizacje konsumenckie pospieszyły z publikowaniem artykułów mających dowodzić braku niebezpieczeństwa tej technologii. Narażenie populacji na elektromagnetyczne częstotliwości radiowe/ mikrofale (RF/MO) nie przestało wzrastać w ostatnich dziesięcioleciach: telefony bezprzewodowe w domach, smartfony, tablety 3G, a następnie 4G, Wi-Fi w domu, w pracy, w żłobkach, szkołach, transporcie i w miejscach publicznych.

A teraz jesteśmy świadkami pojawienia się 5G lub przynajmniej 4G +.

Jednak nigdy nie wykazano bezpieczeństwa ekspozycji na tę technologię. Wręcz przeciwnie, jest coraz więcej dowodów na zagrożenia. Od 2011 r. WHO uważa promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO (rayonnement radiofrequences et micro-ondes – promieniowanie radiowe i mikrofalowe) z technologii bezprzewodowych za potencjalnie rakotwórcze (klasa 2B), głównie ze względu na zwiększone ryzyko glejaków i nerwiaków akustycznych wśród długoletnich użytkowników telefonów komórkowych.

Zasada ostrożności nie była w żaden sposób przestrzegana podczas masowego wdrażania tych technologii bezprzewodowych.

Jednak w przypadku zidentyfikowania poważnych i być może nieodwracalnych zagrożeń, brak pewności nie powinien być pretekstem do odroczenia działań mających na celu ochronę środowiska i zdrowia.

Dokonaliśmy przeglądu niezależnej literatury naukowej i odnosimy się między innymi do rezolucji nr 1815 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nasze wnioski łączą się z wnioskami niezależnych specjalistów i są takie, że zasada ostrożności nie jest obecnie stosowana i że ochrona zdrowia obywateli, a zwłaszcza dzieci, nie jest zapewniona w obliczu nadmiernego narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO.

Czytaj całość na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich

Wrzuć komentarz